Cursurile Formed Training SRL sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări și recunoscute de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Acest lucru permite cursanților noștri să facă dovada competențelor înscrise pe certificatul de absolvire atât în România cât și în țările Uniunii Europene. Certificatele emise de ANC și eliberate de Formed Training SRL sunt recunoscute în țările membre U.E. și pot fi traduse și legalizate.

La ce te ajută certificatul de absolvire?

Poți înființa un PFA cu domeniul de activitate înscris pe diplomă.

Poți trece competențele înscrise pe certificat în încadrarea juridică în fișa de angajat (cartea de muncă).

Poți deveni expert cheie pe unul din proiectele cu finanțare europeană, pe domeniul înscris pe certificat.

Care este procedura de emitere a certificatelor?

Certificatele se emit în urma susținerii unui examen de absolvire în prezența unei comisii formate din evaluatori desemnați de ANC. Examenul constă într-un test grilă din 10 întrebari și o probă practică. În general, proba practică constă în realizarea unui proiect în care cursanții fac dovada aplicării noțiunilor învățate la curs într-un context practic. Nota afișată pe certificatul de absolvire este media notelor de la proba scrisă – test grilă – și proba practică – proiect.

În urma susținerii examenului, cursanților li se comunică nota și în cel mai scurt timp pot intra în posesia certificatului de absolvire.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *