Inspectorul de resurse umane îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată, în cadrul instituţiilor publice sau în cadrul oricărei organizaţii care are salariaţi indiferent de forma de organizare juridică.

De aceea, angajatorii urmăresc să atragă oameni cu pregătire adecvată, care să asigure eficient gestionarea resursei umane, astfel încât să prevină orice fel de derapaje de la rigorile legii, derapaje care îi pot pune în situaţia de a plăti amenzi usturătoare care pot destabiliza bunul mers al unui IMM, de exemplu.

Condiţie minimă de participare: studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

În urma promovării examenului de absolvire, vei obţine certificatul de calificare cu valabilitate nelimitată pentru ocupaţia de Inspector resurse umane recunoscut pe plan naţional de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice precum şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Formed Training lucrează EXCLUSIV cu specialişti. Fiecare temă care alcătuieşte programa cursului este prezentată de lectori cu vastă experienţă practică şi teoretică, deschişi să ofere sfaturi şi opini autorizate în domeniul resurselor umane pe parcursul şi după finalizarea cursului.

Cursul este conceput ca tu să înveţi pas cu pas, ce trebuie să ştii despre:
1. Comunicare; Recrutare si selecţie;
2. Securitate şi sănatate în muncă şi situaţii de urgenţă;
3. Codul muncii şi legislaţia din România care reglementează relaţiile de muncă; Protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate; Încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
4. Fișa postului; Evaluarea personalului;
5. Legea dialogului social; Răspunderea juridică şi disciplinară în cadrul raporturilor de muncă; Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile; Regimul contravenţiilor; Regulament intern; Contract colectiv de muncă; Amenzi ITM;
6. Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; Timpul de muncă, de odihnă şi concediile; Gestionarea timpilor de lucru;
7. Stabilirea drepturilor de concediu medical; Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat;
8. Întocmirea, transmiterea şi gestionarea REVISAL;
9. Legea şomajului; Indemnizaţia de creştere a copilului;
10. Legea pensiilor; Întocmirea dosarului de pensionare.

Persoanele care se califică în ocupaţia de Inspector resurse umane, dobândesc competenţele necesare în gestionarea activităţii departamentului de resurse umane prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

Dacă eşti o persoana interesată, dornică de a acumula cât mai multe cunoştinţe şi care se remarcă pe parcursul derulării cursului, ai şanse foarte mari ca atunci când angajatorii ne cer recomandari pentru ocuparea de posturi în departamentul de resurse umane, să fii printre cei care să-şi găsească un loc de muncă cu ajutorul nostru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *