Societatea FORMED TRAINING SRL este acreditată de către ANC ca furnizor de formare profesională a adulţilor pentru activitatea de INSPECTOR RESURSE UMANE.

De ce?

 • La absolvirea cursului vei şti ce ai de facut în calitate de inspector de resurse umane, din momentul în care o persoana bate la usă în cautarea unui loc de muncă, până la încheierea colaborării cu respectiva persoană. Inspectorul de resurse umane reprezintă angajatorul (cu drepturi şi obligaţii) dar, în acelasi timp, se îngrijeşte ca salariaţii să nu fie lezati în drepturile lor, care decurg din relaţiile de muncă. Dacă eşti angajat al unei companii vei învăţa cum să-i aperi interesele în faţa salariaţilor, iar dacă eşti salariat vei învăţa care sunt toate drepturile de care beneficiezi.
 • Vei afla pe parcursul cursului care sunt obligaţiile angajatorului faţă de instituţiile statului, cum se întocmesc corect formularele (contracte individuale de muncă, acte aditionale, decizii, etc.), care sunt termenele de întocmire ale acestora, care sunt sancţiunile pentru nerespectarea acestor termene, iar dacă vei pune în practică cele învaţate, vei evita sancţiuni pentru angajator şi vei face faţă cu succes tuturor controalelor.
 • Vei învăţa care este legislaţia care se aplică în materia relaţiilor de muncă: ce drepturi şi, mai ales, ce obligaţii revin celor două părţi ale contractului de muncă, angajatul şi angajatorul. Cursul nostru propune o abordare a raportului juridic angajat-angajator din perspectiva ultimelor modificări aduse legislaţiei muncii în acest domeniu:
  • modificarile aduse Codului Muncii prin Legea 40/2011: prezentare teoretică, dar şi direcţii în interpretarea şi aplicarea corectă a acestor modificări;
  • regimul juridic al activitatilor prestate de zilieri: limitele aplicabilitatii Legii 52/2011;
  • autorizarea persoanelor fizice în vederea prestării de activităţi economice; regimul juridic al PFA, intreprinderilor individuale şi intreprinderilor familiale;
  • protecţia persoanelor încadrate în muncă; protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate (Legea nr. 156/2000). OUG nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
  • protecţia socială a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă: condiţii pentru acordarea indeminizaţiei de şomaj, cunoaşterea măsurilor existente cu privire la stimularea ocupării forţei de muncă;
  • condiţiile acordării indemnizaţiei de creştere a copilului, precum şi a concediului de îngrijire a copilului;
  • noile reglementări privind registrul electronic de evidenţă al salariaţilor, utilizarea noii variante a aplicaţiei REVISAL, pregătirea bazei de date în vederea preluării, actualizarea elementelor noi în lumina celor mai recente reglementări, operarea de modificări, corecţii, export, transmitere.

Cursurile au un pronunţat caracter practic şi pe parcursul lor:

  • Vei învăţa să întocmeşti un stat de plată;
  • Vei şti să calculezi corect viramentele la salarii;
  • Vei putea să calculezi corect concediile medicale pentru fiecare cod de indemnizaţie, să le decontezi corect, fie din fonduri proprii, din FNUASS sau din fondul de accidente de muncă şi boli profesionale;
  • Vei învaţa să întocmeşti declaraţia 112 privind contribuţiile la şomaj, pensii, sănătate;
  • Vei învăţa să întocmeşti şi să transmiţi REVISAL-ul (registrul electronic de evidentă al salariaţilor) ;
  • Vei şti să întocmeşti dosarul de pensie, vei şti care tipuri de pensie permit cumulul cu salariul, care sunt restricţiile pentru pensia de invaliditate, cea de urmaş sau anticipată;
  • Vei primi toate modelele de formulare folosite şi agreate de ITM;
  • Vei şti ce înseamna răspunderea juridică în cadrul raporturilor de muncă, jurisdicţia muncii;
  • Vei putea determina abaterile disciplinare şi vei şti ce sancţiuni se pot aplica.